Thông tin liên hệ

Văn phòng đại diện: Công ty TNHH Tâm Thơ

Địa chỉ: Khóm 2, Đông thanh, Đông Hà, Quảng trị

Hotline: 0943.948.678 – 02333.671.777

 

Công ty TNHH Tâm Thơ – Chi nhánh Quảng Bình

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hotline: 02323. 855.868 – 0919. 980. 961